Wachifield
防水 DAYAN & CHIP 肩袋
型號: 937852
存貨狀態: 現貨產品
原價:HK$780.00
HK$780.00
780 積分回贈

尺寸: 250 x 390 x 150

間隔: 雙拉鍊開閉
          拉鍊口袋 x 4
          開放式口袋 x 3
          網眼拉鍊口袋 x 1
          網眼開口袋 x 1
          網狀瓶袋 x 1
          附彈弓扣

物料: 聚酯纖維

中國製造


如果您對本商品有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議!

登入註冊 後檢視商品評論!